Käyttösäännöt ja vastuuvapautuslomake

Osallistun LegendTrick Gym-salilla vapaaharjoitteluvuorolle ja/tai kursseille omasta vapaasta tahdostani ja omalla vastuullani, tiedostaen siihen liittyvät loukkaantumisriskit.

Kaikkien (myös aikuisten), tulee täyttää vastuuvapautuslomake ja palauttaa se LegendTrick Gymille. Alle 18-vuotiailla tulee olla huoltajan allekirjoitus ja yhteystiedot.

Allekirjoittamalla tämän lomakkeen, vakuutan että minulla ei ole fyysisiä tai psyykkisiä vammoja tai rajoitteita (esim. niska-, selkä- tai tukielinvammoja) tai sairauksia (esim. sydänsairaudet), jotka voisivat aiheuttaa riskin liikkuessa LegendTrick Gymillä. Keskustelethan aina tarvittaessa ensin henkilökunnan kanssa ennen trikkaussalille tulemista.

Sitoudun noudattamaan kaikkia LegendTrick Gymin turvallisuusohjeita, sääntöjä sekä henkilökunnan antamia neuvoja, kehotuksia ja käskyjä.

Allekirjoituksellani vapautan VellusTa Oy:n / LegendTrick Gymin sekä yhtiön työntekijät kaikesta vastuusta minkä tahansa vahingon sattuessa, ellei tämä johdu yhtiön törkeästä laiminlyönnistä tai vakavasta piittaamattomuudesta.

Edellä ilmoittamaani liittyen vakuutan, että en tule esittämään järjestäjää tai sen edustajia vastaan rikos- tai siviiliperusteista vaatimusta. Tämä koskee myös edunsaajiani ja oikeudenomistajiani. LegendTrick Gym / VellusTa Oy ei vastaa minulle mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta tai loukkaantumisista.

Olen huolellisesti lukenut tämä asiakirjan. Ymmärrän asiakirjan sisällön ja merkityksen ja hyväksyn käyttösäännöt.

Allekirjoitan käyttösäännöt

Avaa WhatsApp tästä
Moro!
Kuinka voimme auttaa?